Facebook Youtube Twitter
 

PROJEKTY V ZAHRANIČÍ
PŘÍLEŽITOSTI V ČR

  • 2 000 workcampů v zahraničí
  • 70 zemí po celém světě
  • 750 dobrovolníků ročně
  • 35 workcampů v ČR
  • 70 míst pro vedoucí
  • Dobrovolnický klub
Jsme nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Česku, ale i na celém světě.
Cihl%c3%a1%c5%99ov%c3%a1 %c5%a0%c3%a1rka 1
„Nádherná výzva se vším všudy."
Šárka, 32
Pechov%c3%a1 hanka
„Zkusit nové věci i bez zkušeností."
Hanka, 28
M%c3%bcllerov%c3%a1 alexandra
„Bez workcampu není léto.“
Alexandra, 24