ZDoKonal se! v rámci Erasmus+

Dobrovolnictví nabízí úžasnou příležitost seberozvoje, zvyšování kompetencí a získávání nových dovedností. Jak ale tento osobní růst zaznamenat? A jak přesvědčit své okolí či zaměstnavatele o tom, že díky dobrovolnictví máte užitečné dovednosti, které se budou hodit i jim? Mezinárodní projekt „ZDoKonal se“ vytváří vůbec první aplikaci na bázi studijního deníku, která poskytne dobrovolníkům možnost sledovat svůj osobní růst.

P1200455
Play the change 001
Img 20140330 125013

Projekt Zdokonal se! reaguje na v širším měřítku na vysokou nezaměstnanost absolventů na trhu práce v EU a v užším měřítku se zaměřuje na podporu organizací pracujících s mládeží, konkrétně s dobrovolníky.

V rámci projektu proběhnou:

Spojené vzdělávací akce pro mentory dobrovolníků z České republiky a Slovinska, reprezentované partnerem projektu, organizací Zavod Voluntariat. Účelem těchto setkání bude přenos dobré praxe získané v průběhu čtyř roků fungování Dobrovolnického Klubu v ČR a praxe slovinské strany v dlouhodobé podpoře dobrovolníků.

Vývoj ICT studijního deníku v podobě aplikace sloužící záznamu kompetencí dobrovolníků. Tato aplikace bude v prvním roce projektu vyvinuta a pilotována a ve druhém roce vznikne finální verze, kterou rozšíříme mezi další organizace pracující s mládeží. Aktuální verzi můžete už proklikávat!

Vznik manuálu dobré praxe pro dlouhodobou práci s dobrovolníky

Mezinárodní školení školitelů a Mezinárodní kulatý stůl pro pracovníky s mládeží v listopadu 2016, které shrnou a přispějí k diseminaci všech relevantních projektových výstupů

Projekt je realizován za podpory Evropské komise – dotačního titulu Erasmus+ a běží od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016. Pokud tě projekt zaujal a chceš se zapojit, kontaktuj projektovou koordinátorku Lenku Polcerovou na lenka.polcerova@inexsda.cz

Novinky