Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže

Jak se v Čechách a ve Švýcarsku využívá sportu pro sociální práci s mládeží?
Zajímavé metodiky a zkušenosti sdílíme s našimi švýcarskými partnery Sport The Bridge v rámci projektu Fotbal mostem inkluze.

Foto1
Plzen
Hartenberg

V rámci tohoto sub-projektu, který odstartoval 1.července 2015 a je financovnán z programu Švýcarsko-české spolupráce, spojujeme zkušenosti a znalosti obou oganizac v oblasti práce s ohroženou mládeží a sociální inkluze prostřednictvím sportu. Náplní spolupráce jsou 3 realizované semináře zaměřené na danou problematiku – metody kontinuální práce s danou cílovou skupinou, aplikace rozvojových a vzdělávacích potenciálů fotbalu a přenos a aplikace metodiky neevropských organizací (Keňa, Etiopie) do Švýcarska a České republiky.

1. SEMINÁŘ

1.seminář se konal v termínu 26.-28.11.2015 v Plzni a jeho cílem bylo zejména seznámit se s činností obou organizací, ale i streetfotbalová liga ve Švýcarsku (organizace Infoclick). Na jejich základě pak došlo k vytvoření návrhů pro novou, kontinuálnější podobu aktivit INEXSDA, kdy by projekt dostal charakter celoroční ligy.

Výstupy 1.semináře:

  • aktualita shrnující hlavní téma semináře
  • fotoalbum
  • detailní zápis ze setkání si můžete přečíst zde
  • stručný zápis ze setkání v anglickém jazyce zde

2. SEMINÁŘ

Na programu druhého semináře, který se konal 24.-26.2.2016 bylo zejména detailnější seznámení s pedagogickým KRAFT modelem (5 rozvíjených aspektů skrze vzdělávací lekce) včetně praktických ukázek. Dále proběhla sumarizace společně získaného know-how pro získání podkladů pro tvorbu Příručky Metodiky fotbalu jako rozvojového a vzdělávacího nástroje pro neformální vzdělávání využívané v ČR a Švýcarsku.

Výstupy 2.semináře:

  • aktualita publikovaná na mezinárodoní platformě Streetfootballworld sdružující podobné organizace
  • fotoalbum
  • detailní zápis ze setkání si můžete přečíst zde
  • stručný zápis ze setkání v anglickém jazyce zde
  • příručka Metodiky fotbalu nástroje pro neformální vzdělávání a sociální práci – v procesu tvorby

3. SEMINÁŘ

Poslední seminář proběhl v termínu od 17.-19.června. Jeho účelem byl přenos a aplikace metodiky neevropských organizací (Keňa, Etiopie) do Švýcarska a České republiky. Dále také celková reflexe přínosů spolupráce. Závěrem celého sub-projektu pak byla účast česko-švýcarských partnerů na oficiálním zahájení a na 1.turnaji letošní kampaně Fotbalu pro rozvoj v Praze za účasti keňské partnerské organizace MYSA.
Výstupy 3.semináře:

Hlavním výstupy švýcarsko-české spolupráce pak je příručka Fotbal nástroj neformálního vzděláváníj jejímž účelem je poskytnout srozumitelný vhled do fotbalovo-rozvojové metodiky. Příručka je připravena k použití v každodenní praxi organizací pracujících s mládeží, které mají ambice integrovat fotbalové aktvity do svého vzdělávacího programu.

Druhým závěrečným výstupem švýcarsko-české spolupráce je krátký videodokument přibližující spolupráci Sport the Bridge a INEX-SDA v praxi.

Švýcarsko-česká spolupráce také napomohla ke členství v největší mezinárodní síti Streetfootballworld v oblasti sportu a rozvoje.

Ačkoliv je tak projekt Fotbal mostem inkluze oficiálně a úspěšně za námi, jeho odkaz je dlouhodobý. Z jeho uskutečnění budeme těžit i do budoucna, a tímto proto děkujeme všem zúčastněným za podporu a za spolupráci.

Výše zmíněné aktivity doplnily již deset let běžící projekt Fotbal pro rozvoj.

Swiss cntrb logo modre

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Novinky