Express Your Soul - mezinárodní hudební setkání mládeže v Belgii

Pojeď se skupinou vrstevníků na toto setkání mládeže, kde můžeš uplatnit své hudební dovednosti a zároveň se naučit něco od druhých, o druhých a o jejich kultuře.

V tomto projektu Express Your Soul je hudba vnímaná jako:

 • prostředek pro projev kultury
 • univerzální jazyk
 • médium k přenosu myšlenek, které mohou ovlivnit svět

Čím je hudba pro tebe?

Img 7295
Express your soul english new
Img 7400

Toto setkání mládeže z 5 zemí (Portugalsko, Rumunsko, Belgie Španělsko a ČR) ti umožní prozkoumat kreativně a skrz hudbu téma soužití kultur, mezikulturního porozumění a občanské odpovědnosti. Poznáním odlišných hudebních tradic můžeš získat lepší znalosti o zemích a kultuře ostatních účastníků.

Kdy: 3. – 17. 7. 2017.
Kde: Marche-en-Famenne, Belgie

Program a cíl:

Příklad workshopů, které budeš mít během projektu možnost absolvovat:

 • psaní textů, kompozice a skládání, zpěv
 • prezentace kultury a hudby každé skupiny
 • návštěvy a setkání Pataphonia Museum of Dinant, Music Fund workshop, Mezinárodní škola pro výrobu hudebních nástrojů v Marche, “Hudební” skupina místní mládeže …
 • praktické workshopy, které všechny připraví na veřejné vystoupení na konci projektu na náměstí Marche-en-Famenne 14.7.. Představení bude nahráno a nahrávka rozdána účastníkům pro další využití.

Kdo:

 • 4 účastníci + 1 vedoucí +1 asistent
 • 16-25 let
 • se zájmem o téma setkání, hudebními dovednostmi
 • s aktivní účasti na projektu v celé jeho délce
 • s komunikativní znalostí anglického jazyka
 • s porozuměním, že všichni účastníci se podílí na úspěchu projektu i na skupinovém životě (úklid, vaření apod)
 • s odhodláním k aktivní a zodpovědné účasti

Vedoucí skupiny:

 • vše výše a navíc:
 • je kontaktní osobou mezi organizátory a skupinou
 • koordinuje logisticky českou skupinu účastníků
  Uvítáme:
 • zájem o práci s mládeží a téma projektu
 • časovou flexibilitu pro předodjezdovou koordinaci skupiny a přípravy
 • zkušenosti s cestováním do zahraničí
 • zkušenosti z workcampu nebo jiného mezinárodního projektu vítány
 • zkušenosti s prací s mládeží vítány
 • znalost francouzštiny výhodou (ale ne podmínkou)
 • výpis z rejstříku trestů

Asistent:

 • doprovází účastníka se speciálními potřebami (podmínky spolupráce budou upřesněny)

Podmínky účasti:

 • účast na předodjezdovém přípravném seznamovacím setkání české skupiny na konci června v Praze
 • zaplacení administrativního poplatku INEX-SDA 250 Kč (po přijetí; u vedoucího skupiny dobrovolné)
 • vlastní zajištění pojištění léčebných výdajů a odpovědnosti po celou dobu projektu, vč. cesty tam a zpět
 • účastníkům bude zpětně na základě skutečných nákladů a po odevzdání cestovních dokladů proplacena část nákladů na dopravu (max. 275,00 €/osoba)
 • ubytování a stravování je zajištěno – účastníci se podílí na přípravě jídla

Přihlášení:

1) Přečti si pozorně přihlášku a všechny [soubor (cbb_music_applicationform) nenalezen] organizátorů (v angličtině)
2) Zašli anglicky vyplněnou přihlášku a [soubor (cbb_music_healthform) nenalezen] na info@inexsda.cz
3) Je-li ti méně než 18let zašli také [soubor (cbb_music_parental) nenalezen]
4) …přihlas se co nejdříve! :)

S dotazy nás kontaktuj na info@inexsda.cz nebo tel: 222 362 715

Projekt pořádá naše partnerská belgická organizace Association des Compagnons Bâtisseurs asbl.

Novinky