Změna perspektiv: měření vlivu mezinárodního dobrovolnictví

Jak správně zhodnotit výsledky mezinárodního dobrovolnického projektu?
Jak efektivně využít zkušenosti a schopnosti dobrovolníků získané díky účasti na projektu?
Jak podpořit a motivovat dobrovolníky k další spolupráci?

Questionnaires communciation
Avg58213011674914 000018
Questionnaires communciation

Odpovědi na tyto otázky se snaží najít projekt s názvem “Changing Perspectives: Measuring and Showing the Impact of Volunteering”. Jeho hlavním cílem je pomoci dobrovolnickým organizacím a univerzitám naučit se správně vyhodnocovat vliv mezinárodních dobrovolnických projektů, a zvýšit tak povědomí veřejnosti o těchto projektech.

Projekt se zaměřuje především na dopad programu Evropská dobrovolná služba, ale zabývá se i výměnami mládeže mezi Evropou s Asií.

Co v rámci projektu podnikneme?

Před začátkem projektu
Sejde se řídící komise, která rozdělí účastníkům úkoly a naplánuje průběh celého projektu.

V průběhu
Zúčastníme se prvního trénikového semináře. Ten bude zaměřený na efektivní využívání nástrojů pro měření vlivu dobrovolnických projektů (dotazníky, rozhovory).

Ve druhém semináři se naučíme, jak správně využít výsledky získané z dotazování ke zviditelnění projektu. Nové znalosti pak aplikujeme na své vlastní projekty.

Na závěr

Proběhne závěrečná konference, na které budou zhodnoceny výsledky celého projektu. Celý program bude zakončen setkáním řídící komise a vyústí v představení publikace o projektu.

Program projektu v datech:

27.-29. listopadu 2015 – setkání řídící komise, Paříž
duben 2015 – training na téma “měření vlivu a využívání hodnotících nástrojů,” Filipíny

fáze aplikace nástrojů (všechny organizace zapojí získané poznatky do svých aktivit

září 2015 – seminář na téma “zvyšování povědomí a viditelnosti,” Řecko
prosinec 2015 – závěrečná konference, Paříž
2016 – závěrečné setkání řídící komise, kompletace publikace

Výstupy projektu ke stažení

1. Prezentace studie Dopady workcampůstáhnout prezentaci

2. Mapa dopadů na jednotlivé aktéry dobrovolnických projektů
přední strana
zadní strana

Partněři projektu

CCIVS – Francie
CIA – Řecko
Compagnons Bâtisseurs – Belgie
FSL – Indie
IIWC- Indonesie
Inex SDA – Česká Republika
IWO – Korea
Lunaria – Itálie
Solidarités Jeunesses – Francie
SJ – Vietnam
Una Exchange – Velká Británie
YSDA – Filipíny

Logo impact

Novinky